โปรโมชั่น คาเฟ่ อเมซอน : รับสิทธิซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon 1 แก้ว (ทุกเมนู) รับฟรี 1 แก้ว เมื่อชำระเงินด้วยบัตร Blue Credit Card

รับสิทธิซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon 1 แก้ว (ทุกเมนู) รับฟรี 1 แก้ว เมื่อกดรับสิทธิตามที่กำหนดและชำระเงินด้วยบัตร Blue Credit Card โดยแก้วที่รับฟรีจะต้องมีราคาเท่ากัน หรือ ราคาต่ำกว่าแก้วที่ชำระเงิน

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ โดยจำกัดจำนวนสิทธิ 3,600 สิทธิ/ สัปดาห์ (ยอดรวมทุกสาขา)

หมายเหตุ*โปรดศึกษาเงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติม

เงื่อนไขการรับสิทธิ 1.ผู้ถือบัตร Blue Credit Card รับสิทธิซื้อเครื่องดื่ม Café Amazon 1 แก้ว (ทุกเมนู) รับฟรี 1 แก้ว เมื่อ กดรับสิทธิตามที่กำหนดและชำระเงินด้วยบัตร Blue Credit Card โดยแก้วที่รับฟรีจะต้องมีราคา เท่ากัน หรือ ราคาต่ำกว่าแก้วที่ชำระเงิน

2.ผู้ถือบัตร Blue Credit Card จะต้องกดลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดขายตามข้ันตอนที่ระบุในสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรับข้อความตอบกลับ ดังนี้ *762*888* ตามด้วยหมายเลขบัตร Blue Credit Card 12 หลักสุดท้าย # โทรออก และผู้ถือบัตร Blue Credit Card จะต้องแสดงข้อความให้ทางร้านค้าทราบ

3.1 แก้ว/สิทธิ/หมายเลขบัตร/หมายเลขโทรศัพท์/เดือน/ใบเสร็จ

4.จำกัดจำนวนสิทธิ 3,600 สิทธิ/สัปดาห์ (ยอดรวมทุกสาขา) และเริ่มนับสิทธิใหม่ทุกวันจันทร์

5.รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ณ ร้าน Café Amazon ทุกสาขาที่ร่วมโครงการ

6.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเครื่องดื่มบรรจุขวดหรือน้ำดื่มได้

7.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ โปรโมชันอื่นได้ ยกเว้นส่วนลดตามโครงการ "Café Amazon for Earth นำแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท" (ถ้ามี)

8.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรีได้

9.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งผ่านระบบพรีออเดอร์ได้

10.สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด ของรางวัลอื่น หรือ โอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้

11.กรุณาแจ้งพนักงานก่อนการใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ แสดงรหัสและหน้าจอมือถือที่ใช้รับสิทธิ ต่อ หน้าพนักงาน (รหัสมีอายุ 15 นาที หากเกินเวลาจะไม่สามารถใช้รหัสได้ และไม่สามารถขอรหัสซ้ำได้)

12.งดรับสิทธิจากการถ่ายภาพหน้าจอมือถือหรือการทุจริตใดๆ

13.ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้นำมาใช้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่ชดเชยรหัสคืนให้ทุกกรณี

14.ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด

15.ธนาคาร และ OR ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16.กรณีมีข้อโต้แย้ง การตัดสินของ ธนาคาร และ OR ถือเป็นที่สิ้นสุด

17.ตรวจสอบสิทธิคงเหลือทั้งหมดได้ กด *762*888*1 # โทรออก

18.รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ K-Contact Center โทร. 02-888-8888

รวมโปรโมชั่นของ คาเฟ่ อเมซอน ที่น่าสนใจวันนี้

สินค้า Flash Sale ราคาพิเศษ ที่น่าสนใจ วันนี้